Whatsapp
Tıkla Ara
☰ Menü
× ANASAYFA HAKKIMIZDA SEO PAKETLERİ SEO İLETİŞİM

Çalışma başlangıcında 5 Bin içerik hediye !


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

www.goseoo.com Adına 

ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşme, Siz ( Bireysel ) ve/veya Kurum/Kurumunuz ile ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ Arasında, İnternet Hizmetlerini satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler (müşteri olarak anılacaktır) tarafından imza altına alınmış sayılacaktır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- KONUSU
İş bu sözleşme; müşterinin İnternet sitesi ve site üzerindeki işlemleri ve buna müteakip ödeme süresi boyunca yapmaya izni olan konuları, ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’ ne yaptırmak istediğini belirtmektedir.

3- ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İş bu sözleşme ile taraflar şirket adreslerini yasal ikametgah olarak beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tarafların bu yolla birbirlerine yapacakları her türlü tebligat aynen geçerli olup, gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. İş bu adrese ait değişiklik olduğu takdirde, diğer taraf yazılı olarak bilgilendirilmedikçe eski adres geçerli tebligat adresi olarak kalacaktır. Müşteri tarafından verilen iş bu adrese, ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ ödeme bildirimi, borç/alacak beyanı gönderebilir.

4- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
İş bu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükler, ödeme işlemlerinin ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’ne iletilmesinin ardından geçerli sayılır.

5- ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) İş bu sözleşme dahilinde belirtilen hükümler doğrultusunda müşteri tarafından talep edilmiş olunan internet hizmetlerini sağlayacağını taahhüt eder.

b) ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ, müşteri tarafından ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’ne iletilen bilgilerin faturalama, ilişki kurma gibi konularda kullanımı,sorumluluğu ve hakkını saklı tutar.

6- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Müşterinin ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ ile anlaşma(imza) işlemlerini tamamlamasının ardından, talep edilen hizmetlerin detayına göre müşteriye iletilen e-mail kullanıcı adları ve şifrelerin sorumluluğu müşteriye aittir. Bu konudan doğabilecek zarardan da müşteri sorumludur.

 1. b) Kendisine ayrılan alan içerisinde T.C. yasalarına aykırı öğeleri içeren siteleri yayınlamama sorumluluğu müşteriye ait olduğu gibi bu öğelerin bulunmasından doğacak tüm hukuki sorumluluk da müşterinindir.
  c) Müşteri ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’nden sağladığı servisler aracılığıyla yayınladığı dosyaların üretilmesinde, Site yapım aşamasında ve SEO çalışması ile ilgili tüm konularda ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’ni yetkili kılmıştır.
 2. d) Müşteri ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’nden sağladığı servisler aracılığıyla dosyalarını internet üzerinde yayınlarken diğer internet kullanıcılarına herhangi bir zarar vermek, diğer internet kullanıcılarından bilgi çalma amacını güdemez.
 3. e) Müşteri ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’dan almış olduğu hizmetleri üçüncü kişilere ücretli ya da ücretsiz dağıtamaz,bilgilendiremez.
  f) Müşteri, erişim izni bulunmadığı dosyaları erişmemeyi, aksi takdirde oluşacak zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. g)Müşteri hiçbir şekilde ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunamaz.
  h) Müşteri kullandığı hizmetler sırasında yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi, harç ve benzer düzenlemeler uyarınca doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- ÜCRET VE ÖDEME İŞLEMLERİ
a) Müşterinin aldığı hizmetler karşılığı ödeyeceği ücret teklif formunda belirtilen kadardır. Bu fiyata KDV sonradan eklenerek, müşteriden tahsilat gerçekleşir. ( KDV hizmet bitiminde tahsil edilir )

 1. b) ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ 30 Gün önceden haber vermek şartı ile ( yazışma karşı tarafça da imzalandığı taktirde ) fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Müşteri iş bu sözleşme ile ilerde oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda ücretsiz alınan hizmetlerde olabilecek değişiklikleri müşteri kabul eder.
  c) Müşteri, sözleşme tarihinden itibaren en geç iki (2) gün içerisinde seçilen ödeme tipi yoluyla ücreti ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’ne ulaştıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  d) ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
  e) Bu maddeler doğrultusunda ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ, hesap numarası bilgilerini ilgili kuruma bildirerek ödemeyi tahsil eder.
  f) Müşteri, satın alım sonrası 2 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düştüğü kabul edilir. Bu şartlar altında ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ dilerse anlaşma tarihinden itibaren aylık %20 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri iş bu sözleşme ile bu faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  g) Müşteri, ücret ödenmesiyle ilgili problemler neticesinde ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİİ’ne dava ya da icra takibi açması durumunda aylık %10 gecikme faizi, toplam alacak miktarının %50′si kadar ceza ve yasal giderleri kapsayan toplam miktarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  h) ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ, Web Sitelerinin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanabilir. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkanı vermez.

8- YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9- SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

İş bu sözleşmede belirtilen hükümlerin ve yükümlülüklerin uygulanmasında müşteri tarafından problemlere yol açıldığı takdirde ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ sözleşmeyi askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda müşterinin hesapları bloklanarak müşteri adına hiçbir İnternet işlemi yapılmaz. Müşteri sitesini kapatma ve yasal olarak kapattırma hakkı ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ tarafından saklı tutulur.

10- SÖZLEŞMENİN FESHİ
a) Müşteri iş bu sözleşmenin maddeleri uyarınca belirlenen hükümleri yerine getirmediği takdirde, sözleşmenin askıya alınması halinin 7 gün devam etmesinin ardından, ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını saklı tutar.

b) Bu durumda müşteri, ödemiş olduğu son hizmetin ücretini kalan süreye bakılmaksızın geri isteyemeyeceğini, ayrıca fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı miktarını tazminat mahiyetinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin sona erme tarihinden 10 gün önce yazılı olarak haber vererek iş bu sözleşmeyi, süresi sonunda, fesh etme hakkını saklı tutar. Müşterinin sözleşmeyi süresi sona ermeden fesh etmek istemesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin %50′sini peşin ödemek koşuluyla sözleşmeyi fesh edebilir.

İş bu sözleşme 10 madde ve alt başlıklarından oluşup, müşterice okunup anlaşma müşteri tarafından kabul edilmiştir. Anlaşma ademe günü itibari ile ödemenin ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ’yne iletilmesi ile yürürlüğe girer. ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ, gerektiği takdirde yeni başlıklar, maddeler ve alt maddeler ekleyebilir ya da halihazırdaki maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri söz konusu değişiklikleri önceden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.